Tag Archive: Acte constitutive

Act constitutiv al unei fundatii

ACT CONSTITUTIV AL UNEI FUNDATII   ACT CONSTITUTIV al Fundatiei ……………. Eu/Noi, 1. ………………………., cetatean roman, domiciliat in ……………………., str. …………………………………… nr. …………, bloc …………, scara ……….., etaj ………, apart. ………., sector/judet ………………………. posesorul actului de identitate …………………….. seria ………….
Read more

Act constitutiv de societate cu raspundere limitata

ACT CONSTITUTIV DE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA ––––––––– ACT CONSTITUTIV1) al Societăţii Comerciale………………………… Societate cu răspundere limitată Subsemnatul a) (numele şi prenumele) ………………………………………………….. cetăţean ………………………………, născut la data de ……………………………… în (localitatea şi judeţul/sectorul) ………………………………….., domiciliat în (localitatea) ………………………, str….
Read more