Adeverinta de practica

Actualizat la

ADEVERINTA DE PRACTICA

adeverinta de practica

adeverinta de practica

Adeverinta de practica reprezinta documentul care atesta efectuarea stagiului de practica.
Orice adeverinta de practica trebuie sa contina numele cursantului, numele institutiei de invatamant si al societatii unde s-a efectuat perioada de practica.
Adeverinta de practica este utilizata indeosebi de studenti.

Exemplu:
Adeverinta de practica

Prin prezenta se adeverste ca ……………………………………………………….. student al …………………………., sectia …………………………, grupa ……………, a efectuat stagiul de practica la S.C. ………………………………… S.R.L. (S.A.) pe perioada ……………………….. .

Data: …………………..                                                                       Director: ………………Ecto Documente

Similare cu Adeverinta de practica

Comentarii / Observatii / IntrebariAcorduri | Acte constitutive | Adeverinte | Avize | Bilete | Bonuri | Cereri | Certificate | Contestatii | Contracte | CV-uri | Decizii | Declaratii | Extrase | Facturi | Imputerniciri | Notificari | Plangeri | Planuri | Procese verbale | Procuri | Diverse documente | Contact