Cerere concediu

Actualizat la

CERERE CONCEDIU

Prin cerere de concediu se intelege un document tipizat adresat superiorului ierarhic din compania in care se desfasoara activitatea.

Printr-o cerere de concediu se solicita una sau mai multe zile de concediu de odihna, fiind specificat in mod exact atat numarul zilelor solicitate  cat si perioada concediului.
Este necesar ca o cerere de concediu sa fie semnata si aprobata de superiorul ierarhic pentru ca aceasta sa fie valabila si pentru ca concediul sa fie acordat.

Exemplu:
Cerere de concediu
Domnule Director,
Subsemnatul(a) …………………….. angajat(a) a firmei ……………………….., in functia de ……………………….
va rog a-mi aproba cererea de concediu de ……… de zile lucratoare, in perioada ……………………

Data

Semnatura DirectorEcto Documente

Similare cu Cerere concediu

Comentarii / Observatii / IntrebariAcorduri | Acte constitutive | Adeverinte | Avize | Bilete | Bonuri | Cereri | Certificate | Contestatii | Contracte | CV-uri | Decizii | Declaratii | Extrase | Facturi | Imputerniciri | Notificari | Plangeri | Planuri | Procese verbale | Procuri | Diverse documente | Contact