Proces verbal de receptie

Actualizat la
proces verbal de receptie

proces verbal de receptie

DESCARCA MODEL DE PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Model proces verbal de receptie:

Privind lucrarea: ………………………..……………………………………………………………………
S-au receptionat, conform contractului ……………………………………, astazi , in data de

…………………………………………………………………………, urmatoarele :

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………

Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul .................…………, fiind formata din :
.……………………………………………………………….…
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..

Prezentul proces-verbal, continind ……..file si ………. anexe numerotate, cu un total de …….. file, a fost incheiat astazi ……….…………………. la ………….……………………………in .….. exemplare.

 

Comisia de receptie                                                                            
Presedinte :                                                                         Specialist :                                     
.......................………………...                               ……………………………………………

 Ecto Documente

Similare cu Proces verbal de receptie

Comentarii / Observatii / IntrebariAcorduri | Acte constitutive | Adeverinte | Avize | Bilete | Bonuri | Cereri | Certificate | Contestatii | Contracte | CV-uri | Decizii | Declaratii | Extrase | Facturi | Imputerniciri | Notificari | Plangeri | Planuri | Procese verbale | Procuri | Diverse documente | Contact