Tag Archive: Procese verbale

Proces verbal de receptie

DESCARCA MODEL DE PROCES VERBAL DE RECEPTIE Model proces verbal de receptie: Privind lucrarea: ………………………..…………………………………………………………………… S-au receptionat, conform contractului ……………………………………, astazi , in data de …………………………………………………………………………, urmatoarele : 1. ………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………… 3. ………………………………………………………………………… Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea…
Read more

Proces verbal de custodie

DESCARCA GRATUIT MODEL DE PROCES VERBAL DE CUSTODIE Model proces verbal de custodie: Incheiat intre: S. C. ………………………………………………………………………………., cu sediul in …………., Str………..nr……..bl…….sc…….ap……sector……, Judet……….., inregistrata la Registrul Comertului …………. nr. J………/……………../…………….., Cod unic de inregistrare: ………, reprezentat prin Dl. …………………
Read more