Acord de transfer
Modele de Acorduri | Ecto - Modele de Documente

ACORD DE TRANSFER   ACORD DE TRANSFER Încheiat astăzi …………………….. la ………………………………………. I. PĂRŢILE ACORDULUI 1.1. Clubul …………………………………… cu sediul în ……………………………… str. …………………………….. nr. …………, sectorul/judeţul …………………………, înregistrat în Registrul persoanelor juridice prin Sentinţa civilă nr. …………………………………. din ………………………………. a ……………………………….

read more