Act constitutiv al unei fundatii
Modele de Acte constitutive | Ecto - Modele de Documente

ACT CONSTITUTIV AL UNEI FUNDATII   ACT CONSTITUTIV al Fundatiei ……………. Eu/Noi, 1. ………………………., cetatean roman, domiciliat in ……………………., str. …………………………………… nr. …………, bloc …………, scara ……….., etaj ………, apart. ………., sector/judet ………………………. posesorul actului de identitate …………………….. seria ………. nr. ………………………………..,…

read more

ACT CONSTITUTIV DE SOCIETATE PE ACTIUNI SI IN COMANDITA PE ACTIUNI   —————————– ACT CONSTITUTIV UNIC al Societatii comerciale ……………… S.A./S.C.A. Se infiinteaza prin prezentul act constitutiv unic societatea comerciala pe actiuni/in comandita pe actiuni …………………………… S.A./S.C.A. avand ca actionari fondatori subsemnatii:…

read more

ACT CONSTITUTIV DE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA ————————– ACT CONSTITUTIV1) al Societăţii Comerciale………………………… Societate cu răspundere limitată Subsemnatul a) (numele şi prenumele) ………………………………………………….. cetăţean ………………………………, născut la data de ……………………………… în (localitatea şi judeţul/sectorul) ………………………………….., domiciliat în (localitatea) ………………………, str. ………………………………………………………… nr….

read more