Acte necesare pentru schimbarea codului CAEN
Model de Acte necesare pentru schimbarea codului CAEN | Ecto - Modele de Documente
Ecto.ro > > Acte necesare pentru schimbarea codului CAEN
21/02/2010

Documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind modificare obiectului de activitate (completare, extindere, reformulare, precizare domeniu si activitate principala, schimbarea domeniului si activităţii principale)*:
1. Cererea de inregistrare (original);
2. Actul modificator al actului constitutiv (hotararea adunarii generale a asociatilor actionarilor/decizia asociatului unic/decizia CA/directoratului sau actul aditional la actul constitutiv (original);
3. Actul constitutiv actualizat;
4. Daca este cazul, certificatul de inregistrare si anexa/anexele, in original;
5. Declaratia-tip pe propria raspundere (original), semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca: – persoana juridica nu desfasoara, la sediul social, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1); – persoanele juridice indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2), sau, dupa caz, declaratia-tip (model 3);
6. Daca este cazul: – avizele prealabile prevazute de legile speciale (copie); – imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
7. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
– taxa judiciara de timbru, in original;
– timbre judiciare;
– taxe de registru;
– tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV –a.
NOTA:
– Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea.
– In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.
– In declaratia-tip model 3 se vor inscrie toate activitatile care se desfasoara la sediul social sau la sediul secundar, inclusiv cele care au fost autorizate conform declaratiei-tip model 2.
– Solutionarea cererii revine in competenţa judecatorului delegat care poate dispune administrarea si a altor acte doveditoare decat cele enumerate.
– Redactarea actelor, obtinerea autentificarii sau, dupa caz, darea de data certa, acordarea de indrumari pentru completarea corecta a cererii de inregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenta din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal.
– Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).
– Documentele se depun la ORC in raza caruia firma isi stabileste sediul social, la ghiseu sau prin corespondenta.

1 thought on “Acte necesare pentru schimbarea codului CAEN

  1. Actul constitutiv actualizat – adica trebuie schimbat cu CAEN-ul nou la care se face trecerea?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.