Adeverinta de vechime

 

adeverinta de vechime

adeverinta de vechime

 

Adeverinta de vechime este documentul care atesta statutul de angajat al unei persoane. Orice adeverinta de vechime trebuie sa contina numele angajatului, si numarul de inregistrare al contractului individual de munca. In adeverinta de vechime se specifica locul de munca, functia ocupata cat si perioada in care respectivul angajat a ocupat pozitia specificata in contractul individual de munca.

 

ADEVERINTA DE VECHIME

—————

 

S.C. ………………………….S.R.L./S.A.                   NR. DE ÎNREG. ….. DATA …………
Str. ……………………………. nr. ………
Localitate …………., judeţ/sector ………
Cod unic: ……………………………..……
Tel.: ………………….….; Fax: ………….

 

ADEVERINŢĂ DE VECHIME

 

Se adevereşte prin prezenta că dl./dna. ……………………………………..……….. fiul/fiica lui …………….….. şi al (a) ………….…… născut (ă) la data de ……………… în localitatea …………………………….. cod numeric personal ……………………………. a fost salariatul (a) S.C. …………………….. S.R.L./S.A. în baza contractului individual de muncă nr. ……..…/……………………… pe durată nedeterminată/determinată în funcţia de ………………………..………….. de la data de …………… până la data de …………….
În perioada lucrată a avut următoarele schimbări de salariu:
·         ………….. – ………….. ………….. lei/lună
·         ………….. – ………….. ………….. lei/lună
·         ………….. – ………….. ………….. lei/lună
La data de ………….. i-a încetat contractul individual de muncă, conform art. … alin. …lit. … din Codul Muncii.
Nu i s-a întocmit carnet de muncă.
În această perioadă nu a avut/a avut zile de concediu fără plată şi/sau absenţe nemotivate.

………………………………………………                                                             Întocmit,
(nume şi prenume)
………………………………………………
(funcţie)
………………………………………………
(semnătura)

INSPECTOR ŞEF ADJUNCT                                  ŞEF BIROU                   Verificat

…………………………………..                              ……………………………….
(semnătura)                                             (semnătura)

Similare cu Adeverinta de vechime

Comentarii

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *