Adeverinta salariat

adeverinta salariat

adeverinta salariat

ADEVERINTA SALARIAT

O adeverinta de salariat este un document ce atesta statutul de angajat.  Intr-o adeverinta salariat trebuie sa se regaseasca atat datele personale ale salariatului cat si datele angajatorului.
Adeverinta salariat trebuie sa contina atat functia salariatului cat si numarul de inregistrare al contractului de munca semnat intre acesta si angajator.

Exemplu:

S.C. ……………………… S.R.L. / S.A.
str. ……………………………. nr. …
Localitate ………………., judet/sector ……………
Cod unic: ………………..
Tel.: …………. Fax: …………
nr. …….  data ……………

ADEVERINTA SALARIAT

Se adevereste prin prezenta ca Dl./Dna ……………………………..….……………….. fiul/fiica lui……………………….. si al/a ……………………. nascut(-a) la data de …………..… in localitatea …………………. judet (sector) ………….. cod numeric personal …………………………… domiciliat (-a) in localitatea …………… str. ……………………… nr. …… bl. … sc. … et. … ap. … judet/sector ………………, posesor (-oare) al/a actului de identitate BI/CI/CP serie …….. nr.  ………., eliberat de  ……………….….…la data de ……….……… este angajat (-a) la S.C. ………………………………………….. S.R.L. (S.A.) pe durata determinata/nedeterminata, in functia de …………………………….. avand un salariu de baza brut lunar de incadrare de ……….. lei/luna in baza contractului individual de munca nr. ….…. din ……….…. inregistrat la registrul Inspectoratului Teritorial de Munca al mun./jud. ………………………,

Se elibereaza prezenta spre a-i servi la …………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..
……………………………………………………………………………………………….…..

ANGAJATOR

……………………………………….
(nume si prenume)
……………………………………….
(functie)

……………………………………….
(semnatura)

Similare cu Adeverinta salariat

Comentarii

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *