Cerere de divort
Cerere de divort | Ecto - Modele de Documente
Ecto.ro > > Cerere de divort
03/02/2010

CERERE DE DIVORT

Cererea de divort reprezinta vointa unuia dintre soti pentru desfacerea casatoriei.
Pentru a fi admisa de catre instanta orice cerere de divort trebuie sa includa motivele pentru care reclamatul doreste divortul.
Motivele unei cereri de divort pot fi:
– infidelitatea paratului;
– abuzuri fizice sau psihice;
– parasirea domiciliului.
Actele necesare a fi atasate la o cerere de divort sunt urmatoarele:
– certificatul medico-legal;
– certificatul de casatorie in original;
– copia actului de nastere al copilului (acolo unde este cazul);
– dovada platii taxei judiciare de timbru.

Exemplu:

Cerere de divort
Subsemnatul _________, domiciliat in_________, judetul________, str.________, nr.___ , etajul___, apart.___, chem in judecata pe sotul meu________ domiciliat in________ , judetul________, str.______, nr._______, etajul___, apart.___, pentru ca prin hotararea pe care o veti pronunta sa desfaceti casatoria incheiata intre subsemnata si paratul ______, la data de_____ si inscrisa in registrul de stare civila sub nr._____ din acel an, obligand, totodata, pe parat sa-mi plateasca cheltuielile de judecata.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:

Consider ca aceasta comportare a sotului meu constituie un motiv temeinic de desfacere a casatoriei, a carei continuare nu mai este posibila din punctul meu de vedere. Mentionez ca din casatoria noastra a rezultat un copil care este acum major.

In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 38 din Codul familiei.
In dovedirea ei inteleg si ma folosesc de proba cu martori, pentru care propun pe:
1.________, domiciliat in_____, judetul____, str._____, nr._____, etajul____, apart._____;
2.________, domiciliat in_____, judetul_____, str._____, nr._____, etajul____, apart._____.

Depun prezenta actiune, precum si copie autentificata de pe certificatul constatator al casatoriei incheiate intre mine si parat, in dublu exemplar, dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *