Contract de comodat
Contract de comodat | Ecto - Modele de Documente
Ecto.ro > > Contract de comodat
06/02/2010

Un contract de comodat este un contract semnat intre doua parti:  comodantul si comodatarul.
Printr-un astfel de contract comodantul ofera spre folosinta temporara comodatarului un bun, comodatarul fiind scutit de orice taxa de folosinta.
Contractele de comodat prevad ca comodatarul are obligatia sa restituie comodantului bunul dupa perioada de folosinta.
Poate fi de mai multe feluri:
contract de comodat auto
contract de comodat imobil

Exemplu:

Intre subsemnatii:
________________________

________________________, cetatean roman, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de comodant, si

________________________ domiciliat in ________________________ , in calitate de comodatar,

a intervenit prezentul contract de comodat in urmatoarele conditii :
DESCRIERE

Eu, ________________________, dau spre folosinta cu titlu gratuit d-lui ________________________, una camera cu acces la dependinte din locuinta proprietatea mea, situata in ________________________, compusa in totalitate din ________________________ camere si dependinte, avand o suprafata utila de ________________________ mp, impreuna cu cota indiviza de ________________________ % din partile de folosinta comuna ale intregului imobil, precum si cota aferenta din terenul atribuit in folosinta.
DOBANDIRE

Am dobandit apartamentul prin ________________________, in baza contractului de ________________________incheiat cu ________________________ si in baza contractului d________________________ incheiat cu ________________________ , achitat integral, si mi-a fost atribuit in urma ________________________, in baza ________________________ pronuntata de catre ________________________ in dosarul ________________________, ramasa definitiva.

Eu, ________________________, declar ca sunt de acord ca dl. ________________________ sa locuiasca in apartamentul mai sus descris si sa-si stabileasca domiciliul la aceasta adresa.
PERIOADA

Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani, incepand cu data autentificarii.

Eu,______________, declar ca primesc spre folosinta gratuita de la ______________, una camera cu acces la dependinte din apartamentul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate.

Imprumutul se face in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil.
EVALUARE

Evaluam obiectul contractului in vederea taxarii la suma de ______________ lei (______________).

Procesat la ________________________ in ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partilor.

Comodant________________________ ,

Comodatar________________________

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *