Contract individual de munca
Contract individual de munca | Ecto - Modele de Documente
Ecto.ro > > Contract individual de munca
10/02/2010

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

Un contract de munca individual reprezinta documentul prin care o persoana fizica (salariat) isi ia angajamentul sa lucreze pentru un anume angajator in schimbul unei remuneratii (salariu). Durata unui contract poate fi determinata sau nedeterminata respectand conditiile prevazute de codul muncii. Pentru a incheia un astfel de contract de munca, salariatul trebuie sa fi implinit varsta de 16 ani, varsta la care se considera ca persoana a dobandit capacitatea de a muncii. Este interzisa incheierea unui contract de munca in scopul prestarii de activitati ilicite sau imorale. Orice contract individual de munca se incheie in scris in trei exemplare in limba romana, obligatie care ii revine angajatorului. Perioada de munca sub se contorizeaza ca si vechime pentru salariat. Dupa caz, aditional oricarui contract se poate atasa si un contract de confidentialitate.

In vederea verificarii competentelor salariatului, in momentul incheierii contractului individual angajatorul poate stabili o perioada de proba. In cazul oricarui contract de munca drepturile si obligatiile angajat-angajator se stabilesc prin negociere.
Din textul contractelor individuale de munca trebuie sa reiasa drepturile salariatului:
-dreptul la salarizare pentru munca depusa
-dreptul la repaus zilnic si saptamanal
-dreptul la concediu de odihna anual
-dreptul la egalitate de sanse si tratament
-dreptul la demnitate in munca
-dreptul la securitate si sanatate in munca
-dreptul la acces la formarea profesionala
-dreptul la informare si consultare
-dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca
-dreptul la protectie in caz de concediere
-dreptul la negociere colectiva si individuala
-dreptul de a participa la actiuni colective
-dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat

cat si drepturile angajatorului:
-sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii
-sa stabileasca atributiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii si/sau in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivel national, la nivel de ramura de activitate sau de grup de unitati
-sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor
-sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu
-sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *