Contract de executarea unor lucrari prin subantreprenor
Contracte | Ecto - Modele de Documente

CONTRACT DE COMISION Exemplu: CONTRACT DE COMISION (IMPORT) Nr. ………………… Data ……………… 1.1. S.C. ………………………………………S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., Cu sediul social in ……………………… str. …………………… nr. ……………… , bloc ……… scara …….., etaj……, apartament …… ,judet/sector …………, inregistrata la oficiul Registrului Comertului ……………………………. , sub…

read more

CONTRACT DE VOLUNTARIAT Un contract de voluntariat este un document semnat intre cele doua parti: beneficiarul voluntariatului si voluntarul. Obiectul contractului de voluntariat este desfasurarea activitatilor de catre voluntar, activitati prezente in fisa postului, fara ca acesta (voluntarul) sa fie remunerat. Exemplu:…

read more

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA Un contract de munca individual reprezinta documentul prin care o persoana fizica (salariat) isi ia angajamentul sa lucreze pentru un anume angajator in schimbul unei remuneratii (salariu). Durata unui contract poate fi determinata sau nedeterminata respectand conditiile prevazute de…

read more

Un contract de comodat este un contract semnat intre doua parti:  comodantul si comodatarul. Printr-un astfel de contract comodantul ofera spre folosinta temporara comodatarului un bun, comodatarul fiind scutit de orice taxa de folosinta. Contractele de comodat prevad ca comodatarul are obligatia…

read more