CONTRACT DE COMISION Exemplu: CONTRACT DE COMISION (IMPORT) Nr. ………………… Data ……………… 1.1. S.C. ………………………………………S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., Cu sediul social in ……………………… str. …………………… nr. ……………… , bloc ……… scara …….., etaj……, apartament …… ,judet/sector …………, inregistrata la oficiul Registrului Comertului ……………………………. , sub…

read more

CONTRACT DE VOLUNTARIAT Un contract de voluntariat este un document semnat intre cele doua parti: beneficiarul voluntariatului si voluntarul. Obiectul contractului de voluntariat este desfasurarea activitatilor de catre voluntar, activitati prezente in fisa postului, fara ca acesta (voluntarul) sa fie remunerat. Exemplu:…

read more

Un contract de comodat este un contract semnat intre doua parti:  comodantul si comodatarul. Printr-un astfel de contract comodantul ofera spre folosinta temporara comodatarului un bun, comodatarul fiind scutit de orice taxa de folosinta. Contractele de comodat prevad ca comodatarul are obligatia…

read more