Proces verbal de custodie
Model de Proces verbal de custodie | Ecto - Modele de Documente
Ecto.ro > > Proces verbal de custodie
09/08/2012
proces verbal de custodie
proces verbal de custodie

DESCARCA GRATUIT MODEL DE PROCES VERBAL DE CUSTODIE

Model proces verbal de custodie:

Incheiat intre:

S. C. ………………………………………………………………………………., cu sediul in …………., Str………..nr……..bl…….sc…….ap……sector……, Judet……….., inregistrata la Registrul Comertului …………. nr. J………/……………../…………….., Cod unic de inregistrare: ………, reprezentat prin Dl. ……………… – in calitate de Deponent

Si

S.C…………. cu sediul in Str……………………………………………..nr……..bl…….sc…….ap……sector……, Jud………..……, inmatriculata la Oficiul Reg Com sub ………….CUI…………… reprezentata prin …………………………………………… in calitate de Depozitar

de comun acord am convenit azi……………, ora………….., la incheierea prezentului proces-verbal in baza caruia am procedat la predarea de catre Deponent si primirea de catre Depozitar a bunurilor prevazute in Lista anexa care face parte integranta din prezentul proces-verbal.
1. Durata contractului este de …………………….., la sfarsitul careia bunurile vor fi ridicate de catre deponent. Prelungirea termenului de depozitare are loc in baza intelegerii partilor.
2. Depozitul este gratuit, conform acordului de vointa dintre reprezentantii deponentului si depozitarului.

3.  Depozitarul are urmatoarele obligatii :

– sa asigure pastrarea si paza echipamentelor incredintate ca un bun proprietar

– sa suporte cheltuielile de folosinta

– sa se ingrijeasca de conservarea bunului ca un bun proprietar

– sa nu foloseasca bunurile in alte scopuri decat cele prevazute in contract

– sa nu instraineze echipamentele

Incheiat astazi ……………………………………..in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Deponent,                                                                                                      Depozitar,

___________________                                                                                  _______________

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.